Kyslík 40L - 150 bar Zobrazit větší

Náplň Kyslík 40L - 200 bar

k2

Nový produkt

Parametry produktu Kyslík 2.5

plyn pro svařování a řezání plamenem

Chemický vzorecO2
Molekulární hmotnost32,00 g.mol-1
Relativní hustota plynu(vzduch = 1) 1,105
Kritický tlak5,04 MPa
Kritická teplota-118,6 °C
Bod varu-183,0 °C (při tlaku 101,325 kPa)

Více informací

5 ks

1 331,00 Kč s DPH

Přidat na seznam přání

Více informací

Kyslík

Kromě toho, že se kyslík používá jako dýchací plyn ve zdravotnictví, má i výrazné oxidační vlastnosti, které mohou znamenat přínos v mnoha oborech zlepšením výtěžnosti, optimalizací výkonu a snížením nákladů. Náhrada procesního vzduchu kyslíkem může prospět mnoha aplikacím, například spalování, oxidaci a fermentaci. Zkušené aplikační týmy naší společnosti působící po celém světě vám mohou díky znalostem problematiky vašeho oboru a aplikací nabídnout řešení dodávek kyslíku a technologie přesně dle vašich potřeb.

Kyslíkové řezání

Řezání kyslíkem patří mezi nejstarší metody dělení kovových materiálů a spolu s plazmovým a laserovým dělením je stále nejpoužívanější metodou ve strojírenství a to v ruční i v automatizované formě. Je to jednoduchý proces založený na spalování předem předehřátého materiálu na zápalnou teplotu v proudu kyslíku. Kyslík má také kromě spalování materiálu důležitou funkci při vyfukování produktů spalování – oxidů železa (FeO,Fe2O3,Fe3O4) ve formě strusky z řezné spáry.

Proces řezání

Kyslíkem je možné řezat nelegované a nízkolegované ocele. Kromě samotného kyslíku, pro který je důležitá minimální čistota 2.5 (99,5) je pro tuto metodu nezbytný i hořlavý plyn, který dokáže (obohacený kyslíkem pro lepší spalování) nahřát řezaný materiál na zápalnou teplotu a tím nastartovat celý proces. Tento plyn musí mít vysokou teplotu plamene, vysokou rychlost hoření a vysokou intenzitu v primárním pásmu plamene, aby ohřev místa řezu byl co nejrychlejší a tím se co nejvíce zefektivnil celý proces a snížila se spotřeba tohoto hořlavého plynu pro předehřev.