Společnost AVEBO s.r.o. byla založena roku 1996 se zaměřením na ucelenou nabídku protipožární techniky.

Do roku 2015 bylo nosným programem společnosti vybavování komerčních i obytných komplexů protipožární technikou jako jsou hasicí přístroje, hydranty, protipožární ucpávky, uzávěry.

Koncem roku 2015 jsme pro Vás, naše zákazníky, nově otevřeli protipožární prodejně poradenské centrum, hlavně z důvodu dosažení maximální prevence v protipožární problematice. V prostorách centra naleznete ucelený sortiment komodit potřebných ke kolaudaci nově postavených, či rekonstruovaných objektů.