Argon 20l - 200 bar Zobrazit větší

Náplň Argon 20l - 200 bar

Ar2

Nový produkt

ARGON

Všeobecné údaje

Chemický vzorecAr
Molární hmotnost39,948 g.mol-1
Relativní hustota plynu(vzduch = 1) 1,380
Kritický tlak4,86 MPa
Kritická teplota-122,5 °C
Bod varu-185 °C (při tlaku 101,325 kPa)

Více informací

5 ks

1 910,59 Kč s DPH

Přidat na seznam přání

Více informací

Argon

Jedinečné inertizační vlastnosti argonu mohou být v mnoha oborech využity k zlepšení kvality, optimalizaci výkonu a snížení nákladů. Zkušené aplikační týmy naší společnosti působící po celém světě vám mohou díky znalostem problematiky daného oboru a aplikací nabídnout řešení dodávek argonu a technologie přesně podle vašich potřeb. 

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Nehořlavý a bezbarvý plyn bez chuti a zápachu. Dodáván jako stlačený v kovových tlakových nádobách. Je těžší než vzduch. Při rozpínání plynu mohou krátkodobě vznikat mlhy, které jsou těžší než vzduch.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Plynný argon je za normálního tlaku netečný. Ve směsi se vzduchem vytěsňuje kyslík, proto při úniku argonu v uzavřených prostorách dochází ke snížení obsahu kyslíku, projevují se příznaky dušení charakterizované zpočátku zrychleným dýcháním, sníženou pozorností a nepřesností při vykonávání prací. Později dochází ke sníženému vnímání bolesti, k zakalenému vědomí až bezvědomí. Při případném úniku vykázat z ohroženého prostoru všechny nepovolané osoby. Pro práci používat izolační dýchací přístroj se stlačeným vzduchem, regenerační s chemicky vázaným kyslíkem nebo hadicový se stálým přívodem čerstvého vzduchu.